Video center(OBSERVE: all videos are currently in Swedish)

Generators & Backup power plants- We ensure your electricity supply

Sometimes lighting a candle simply is not enough… when the power is out. Diesel powered generators, built-in generators, fully automatic power plants or mobile generators, no matter what you are looking for PWR Power Reservkraftsbyggarna have a solution. After 40 years in the industry we have gained invaluable knowledge by providing everything from small companies to major production facilities with custom-made backup power systems. 

Elverk & Reservkraftsverk - Vi säkrar er elförsörjning

Ibland räcker det inte att tända ett ljus... när strömmen går. Dieseldrivna elverk, inbyggda elverk, helautomatiska reservkraftsverk eller mobila elverk, oavsett vad du söker har PWR Power Reservkraftsbyggarna lösningen. Efter 40 år i branschen har vi samlat på oss ovärderlig kunskap genom att förse allt från mindre företag till omfattande produktionsanläggningar med specialtillverkade reservkraftverk.