Ibland räcker det inte att tända ett ljus när strömmen går.

Vi är reservkraftsbyggarna

Dieseldrivna elverk, inbyggda elverk, helautomatiska reservkraftsverk eller mobila elverk, oavsett vad du söker har PWR Power Reservkraftsbyggarna lösningen. Efter 40 år i branschen har vi samlat på oss ovärderlig kunskap genom att förse allt från mindre företag till omfattande produktionsanläggningar med specialtillverkade reservkraftverk. Att vi inte talar om standardverk beror på att vi bygger varje elverk efter ditt specifika behov och önskemål. En riktigt driftsäker kombination som du kommer att värdera högt när du råkar ut för ett elavbrott.

Genom åren har vi specialtillverkat reservkraftsanläggningar till kommuner, försäkringsbolag, räddningstjänsten, försvaret, Ikea och många fler. De vet att vi endast levererar elverk som de kan lita på i alla väder.

Reservkraft med gott Renommé

Vet du inte vad du behöver för typ av elverk? Det gör inget, våra experter hjälper dig genom hela processen, från projekteringsfasen till installation och service. Vår erfarenhet är din trygghetsgaranti.

Självfallet har du fria händer att låta vem som helst installera ditt reservkraftverk efter att vi levererat det. Men vi ser helst att våra kvalificerade serviceteam får göra hela jobbet. Av naturliga skäl vet de hur elverket ska installeras och skötas på bästa sätt. När vi haft externa besiktningsmän på plats, brukar kontrollanterna lovorda vårt montagearbete.

Tryggare än någon annan försäkring

Sverige har med tiden gått och blivit den 4:e största elanvändaren i världen per invånare räknat. Ett faktum som ökat vår sårbarhet mot elavbrott. För trots att elbolagen storsatsar på att höja säkerheten i vårt relativt slitna och överutnyttjade elnät, ökar elavbrotten år för år. Konsekvensen är dyrköpt, samhället och företagen förlorar miljardbelopp årligen. Mot den bakgrunden har energimyndigheten föreslagit att man bör installera fler reservkraftverk inom samhällsviktiga verksamheter.

Gott så, men vi tycker att det är lika viktigt att företag och organisationer ställer sig samma fråga: Hur drabbas verksamheten vid ett elavbrott? Från vår sida arbetar vi för högtryck varje dag med att förebygga mindre och större katastrofer genom att leverera pålitliga och miljögodkända elverk. Dessa ger dig en ovärderlig trygghet som ingen försäkring kan matcha. Inför varje projekt genomför vi en grundlig behovsanalys för att säkerställa att ni alltid kommer ha tillgänglig ström efter vår leverans.