Reservkraftsstationer

Täcker in alla dina extra elbehov

En reservkraftstation kan vara en komplett uppbyggd enhet som kan innefatta ställverk, UPS:er eller flera sammanlänkade elverk. I detta avancerade system kan vi integrera; larm, övervakning, batterienheter samt fördelningscentraler. Vi tar totalansvar och erbjuder helhetslösningar som ser över varje del av verksamheten. 

Reservkraftsstationer

Varje reservkraftsstation specialtillverkas efter din verksamhets behov.
Kontakta oss så berättar vi mer.

  • Automatisk bränslepåfyllning Lämplig för elverk som går i flera dygn eller veckor. Vi monterar ett helautomatiskt bränslepåfyllningssystem som hämtar bränsle från en extern förrådsbränsletank när bränslenivån sjunker i den ordinarie tanken.
  • Containrar Vi bygger dieselgeneratorer i både ljudisolerade och icke ljudisolerade förrådscontainrar eller ISO-containrar.
  • Dubbelmantlad bränsletank Innebär att bränsletanken skyddas av ett extra skal. Vid eventuellt läckage samlas bränslet upp i den yttre tanken. Och vid eventuell kollision skyddas den inre tanken. I vissa fall kan detta vara ett miljökrav.
  • Helautomatiska elverk Med våra helautomatiska lösningar startas reservkraftverket helt automatiskt dygnet runt, oavsett var du befinner i världen. Verket ser till att du har ständig tillgång till strömförsörjning när elnätet ligger nere.
  • In- och utfasning Vi utrustar reservkraftverken med avbrottsfri återgång till nätdrift. Med in- och utfasningsutrustningen går det att avbrottsfritt provköra elverket med belastning.
  • Ljudisolerade elverk Går att specialbeställa ända ner till 55 decibel.
  • Omkopplare Används för att kunna mata ström från ett reservkraftverk. Omkopplaren bryter upp den ordinarie nätmatningen och kopplar över den till reservkraftsmatning. Vi bygger manuella omkopplare i form av tvåvägsbrytare eller helautomatiska omkopplare med förseglade kontaktorer eller motorstyrda effektbrytare.
  • Parallelldrift Vi tillverkar reservkraftverk som kommunicerar aktivt med andra reservelverk eller strömkällor för att kunna driva flera parallellt, finns även som kan fasas in och belastas mot elnätet.
  • UPS-system En driftsäker batteribackup som eliminerar blinkningar, transienter, spänningsfall och andra störningar som kan förekomma på elnätet. Används för att strömsäkra datorer och annan känslig elektronisk utrustning som kan ta skada av ett strömavbrott. Batterierna laddas med dieselström när elnätet ligger nere.
Reservkraft i stationer

Större reservkraftsanläggning med mycket hög driftsäkerhet.

Vi hälper dig genom hela projektet: Före, under och efter installation.

Vi brinner för vårt arbete, för våra kunder och för våra elverk.

Andra reservkraftverk