Elverk , reservkraftverk som driver enrum, kylrum och frysrum så att både hygien och kontroll aldrig står still i sin strömförsörjning.

Medicin och LivsmedelVi anpassar elverk för att kunna driva både renrum, kylrum och frysrum så att både hygien och kontroll kan upprätthållas även när det blir strömavbrott.

Helautomatiska reservkraftsanläggningar

Att utveckla och producera medicin och livsmedel är en mycket viktig näring för att hålla oss människor vid god hälsa. Ofta är denna verksamhet helt beroende av ström inte bara i produktionen utan framför allt för lagerhållning av råvaror, producerad mat och kanske referensprover. Vad händer t.ex. om alla kylar och frysar stannar? Vad händer med produktionen? Vilka ekonomiska konsekvenser får det? Hur påverkar det framtiden för verksamheten? Hur påverkar det miljön när matvarulager inte kan hållas kallt eller fryst?

Vi bygger helautomatiska reservkraftsanläggningar som tryggar din verksamhet och försäkrar dig mot kostsamma strömavbrott om/när olyckan är framme och du plötsligt står utan ström.

Vi erbjuder även förmånliga service och trygghetsavtal för våra reservkraftsanläggningar.

Container elverk

Containerbyggda elverk

Vill du ha elverket utomhus? Containern utgör ett komplett väderskyddat säkerhetsutrymme där du kan röra dig fritt vid t.ex. service eller underhåll.

Till produkten
Inbyggda elkraftverk

Inbyggda reservkraftsverk

Är du ute efter ett elverk som skall gå tyst, vara åtkomst- eller väderskyddat utomhus? Då är elverk inbyggda i en kanopi den optimala lösningen för dig.

Till produkten