Ordlista reservkraft.

Reservkraft är en bransch med sitt unika språk, det innehåller en hel del olika förkortningar och begrepp, vissa mer krångliga än andra. Här reder vi ut vad alla förkortningar betyder och förhoppningsvis hjälper det dig att bättre förstå vad de olika reservkraftverken och lösningarna innebär.

 

Vanliga begrepp inom reservkraftsbranschen

 

Vad är PRP?

Prime Runnig Power – den effekt elverket kan leverera varaktigt.

 

Vad betyder LTP?

Limited Time Power – den effekt elverket kan leverera tillfälligt.

 

Vad betyder COP?

Continuous Operating Power – den effekt elverket kan leverera konstant.

 

Vad är UPS?

UPS är ett begrepp som man stöter på ibland inom reservkraftsvärlden. Det står för Uninterrupted Power Supply – batteridriven reservkraft.

 

Infasning av elverk

Elverket fasar ihop med nätet för att ta över belastningen avbrottsfritt.

 

Utfasning av elverk

Elverket fasar ihop med nätet för att lämna över belastningen avbrottsfritt.

 

Vad betyder kVA?

Kilovoltampere – elverkets skenbara effekt (kW + kVA-r).

 

Vad betyder kW?

Kilowatt – den effekt man får ut av elverket (kVA * Cos.fi.)

 

Vad innebär Cos.fi.?

Effektfaktor – hur stor del av effekten som man utnyttjar.

 

Vad är kVA-r/kvar?

Reaktiv effekt – den effekt som produceras men inte utnyttjas.

 

Vad betyder ATS?

Automatic Transfer Switch – enhet/elskåp av växlande kontaktorer/brytare för att slå om från nät till reservkraft, och tvärtom.

 

Vad menas med AMF inom reservkraft?

Automatic Mains Failure Unit – mikroprocessorbaserad styrenhet för att automatiskt övervaka och styra reservkraft.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Har du råd att inte investera?

Kostnadsberäknaren