Onsala Rymdobservatorium.

En institution knuten till Chalmers tekniska högskola som tagit hjälp av PWR Power Reservkraftsbyggarna är Onsala Rymdobservatorium, som ligger cirka 5 mil söder om Göteborg. De sköter den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Här forskas på högsta nivå med superkänsliga mottagare och kvalificerade mätinstrument. Institutionen har sedan tidigare två reservkraftverk som var i behov av rejäl uppdatering, då mängden elektronik, kylaggregat och känsliga mottagare ökat markant de senaste åren. En av teknikerna bakom uppdateringsprojektet var Lars Wennerbäck.

 

Hur kommer det sig att ni valde att samarbeta med Reservkraftsbyggarna?

I ett ganska tidigt skede fick vi en rekommendation från en elektriker som tidigare samarbetat med Reservkraftsbyggarna. Han berättade att de hade bra renommé och var lätta att samarbeta med. Och vi samarbetar gärna med parter som har ett gott rykte. Därefter tog vi kontakt med Reservkraftsbyggarna.

 

Hade ni en klar uppfattning om vad ni var ute efter?

Ja, vi hade en ganska klar uppfattning om vad vi behövde när det gäller prestanda, backuper och effekt.

 

Vad fick ni för bild av Reservkraftsbyggarna?

Redan när de var här på studiebesök kände vi att deras tankar och idéer stämde bra överens med våra. Dessutom kändes det tryggt att de kunde erbjuda snabb servicessupport, om något skulle komma att krångla. De hade helt enkelt kompetensen och nätverket som vi efterfrågade.

 

Var gjorde Reservkraftsbyggarna för förändringar?

De kom fram till en rad olika lösningar, både vad gäller motorvärmare och funktionella tillbehör. Då vi ligger lite avsides, såg de till att montera en större bränsletank, för vi vill ju inte fylla på den 3 gånger om dygnet om det skulle vara ett längre strömavbrott.

 

Kan du ge ett exempel på hur ni skulle drabbas vid ett plötsligt strömavbrott?

Vår stora Radom på 30 meter i diameter behöver ett konstant övertryck när det blåser och stormar. Vid ett eventuellt spänningsfall kan duken fladdra sönder. Det är en av många anledningar varför vi är måna om att reservkraften fungerar klanderfritt.

 

Hur gick projektet?

Bra, nu sitter vi inte på pottkanten som vi gjorde innan. Nu har vi säkrat upp reservkraften så att den täcker upp och skyddar fler enheter i vår verksamhet. Skulle ett reservkraftverk gå ner, av någon anledning, växlar vi smidigt över från det ena till det andra.

 

I detta projektet valde vi att installera ett av våra stationära reservkraftverk. Om du är intresserad av dess funktioner och fördelar så kan du läsa mer om stationära elverk här>

Har du råd att inte investera?

Kostnadsberäknaren

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Är reservkraftsverk något för dig?

Offertförfrågan