Mobila elkraftverk

Mobila Elverk

För dig som behöver flytta din reservkraft emellanåt

Våra mobila elverk används ofta av rörliga yrkesgrupper, som asfaltsläggare, byggnadsarbetare eller ingenjörer, som i sitt arbete flyttar från plats till plats. Det kan vara mobila test- och provningsanläggningar som ständigt behöver tillgång till ström. Ett annat användningsområde är att förse stationära och svåråtkomliga anläggningar med snabb elförsörjning när de drabbas av ett plötsligt strömavbrott.

Egenskaper hos våra mobila elverk:

 • Effekt från 8 till 500 kVA
 • Godkända miljömotorer enligt senast gällande krav
 • Driftssäkra och ljudisolerande
 • Jordfelsutrustning
 • Fasningsutrustning
 • Fördelningsskåp
 • All utrustning anpassas efter din verksamhets behov
lampa

Skydda dig mot kostsamma strömavbrott

personlig service

Vi hjälper dig före, under och efter installation

kontroller

Regelbundna kapacitetsprov och service ger dig kontroll!

 • Dubbelmantlad bränsletank Innebär att bränsletanken skyddas av ett extra skal. Vid eventuellt läckage samlas bränslet upp i den yttre tanken. Och vid eventuell kollision skyddas den inre tanken. I vissa fall kan detta vara ett miljökrav.
 • Fjärrstart Gör att du kan starta eller provköra ditt reservkraftverk hemifrån eller från mobilen. Fjärrstyrningen sker via kabel, nätverk eller trådlöst. Vi kan specialtillverka så att du kan se hur verket fungerar från vilken dator som helst.
 • GENSET (generatorset) Ett samlingsnamn på motordrivna generatorer.
 • In- och utfasning Vi utrustar reservkraftverken med avbrottsfri återgång till nätdrift. Med in- och utfasningsutrustningen går det att avbrottsfritt provköra elverket med belastning.
 • Ljudisolerade elverk Går att specialbeställa ända ner till 55 decibel.
 • Mobila dieselelverk Dessa anpassar vi helt och hållet efter dina behov. Du kan välja ett på hjul, som släpkärra efter bil, på lastväxlarflak, med lyftögla eller inbyggda i flyttbar container.
 • Nödströmsaggregat Elsäkrar nödbelysning, utrymmesvägar, hissar, portar, brandlarm eller andra viktiga säkerhetsfunktioner när strömmen gått.
 • Omkopplare Används för att kunna mata ström från ett reservkraftverk. Omkopplaren bryter upp den ordinarie nätmatningen och kopplar över den till reservkraftsmatning. Vi bygger manuella omkopplare i form av tvåvägsbrytare eller helautomatiska omkopplare med förseglade kontaktorer eller motorstyrda effektbrytare.
 • Parallelldrift Vi tillverkar reservkraftverk som kommunicerar aktivt med andra reservelverk eller strömkällor för att kunna driva flera parallellt, finns även som kan fasas in och belastas mot elnätet.
 • UPS-system En driftsäker batteribackup som eliminerar blinkningar, transienter, spänningsfall och andra störningar som kan förekomma på elnätet. Används för att strömsäkra datorer och annan känslig elektronisk utrustning som kan ta skada av ett strömavbrott. Batterierna laddas med dieselström när elnätet ligger nere.