Reservkraftstation sm 200

Reservkraftsstationer.

En reservkraftstation kan vara en komplett uppbyggd enhet som kan innefatta ställverk, UPS:er eller flera sammanlänkade elverk. I detta avancerade system kan vi integrera; larm, övervakning, batterienheter samt fördelningscentraler. Vi tar totalansvar och erbjuder helhetslösningar som ser över varje del av verksamheten. Kontakta oss så berättar vi mer.

Skydda dig mot kostsamma strömavbrott

Strömavbrott - reservkraft

Vi hjälper dig före, under och efter installation

Serviceavtal - reservkraft

Regelbundna kapacitetsprov och service ger dig kontroll!

Service - reservkraft

Varje reservkraftsstation specialtillverkas efter din verksamhets behov.

  • Effekt från 8 till 2000 kVA.
  • Inbyggda och ljudisolerande (tillval).
  • Högsta tillförlitlighet och kvalitet.
  • All utrustning anpassas efter din verksamhets behov.
  • Ej flyttbar.

Har du inte råd att investera?

Kostnadsberäknaren

Vill du veta mer om detta elverk?

Kontakta oss

Är det här elverket något för dig?

Offertförfrågan

Produktblad.

Produktblad

Deutz

Produktblad

Iveco

Produktblad

Perkins 10-22 kVA

Produktblad

Perkins 30-1200 kVA

Produktblad

Volvo

Utrustning Reservkraftsstationer.

Automatisk bränslepåfyllning.

Lämplig för elverk som går i flera dygn eller veckor. Vi monterar ett helautomatiskt bränslepåfyllningssystem som hämtar bränsle från en extern förrådsbränsletank när bränslenivån sjunker i den ordinarie tanken.

In- och utfasning.

Vi utrustar reservkraftverken med avbrottsfri återgång till nätdrift. Med in- och utfasningsutrustningen går det att avbrottsfritt provköra elverket med belastning.

Containrar

Vi bygger dieselgeneratorer i både ljudisolerade och icke ljudisolerade förrådscontainrar eller ISO-containrar.

Ljudisolerade elverk

Våra ljudisolerade elverk går att specialbeställa ända ner till 55dBA, vilket ligger mellan normal samtalston och kraftigt regn.

Dubbelmantlad bränsletank

Innebär att bränsletanken skyddas av ett extra skal. Vid eventuellt läckage samlas bränslet upp i den yttre tanken. Och vid eventuell kollision skyddas den inre tanken. I vissa fall kan detta vara ett miljökrav.

Omkopplare.

Används för att kunna mata ström från ett reservkraftverk. Omkopplaren bryter upp den ordinarie nätmatningen och kopplar över den till reservkraftsmatning. Vi bygger manuella omkopplare i form av tvåvägsbrytare eller helautomatiska omkopplare med förseglade kontaktorer eller motorstyrda effektbrytare.

Helautomatiska elverk.

Med våra helautomatiska lösningar startas reservkraftverket helt automatiskt dygnet runt, oavsett var du befinner i världen. Verket ser till att du har ständig tillgång till strömförsörjning när elnätet ligger nere.

Parallelldrift.

Vi tillverkar reservkraftverk som kommunicerar aktivt med andra reservelverk eller strömkällor för att kunna driva flera parallellt, finns även som kan fasas in och belastas mot elnätet.

UPS-system

En driftsäker batteribackup som eliminerar blinkningar, transienter, spänningsfall och andra störningar som kan förekomma på elnätet. Används för att strömsäkra datorer och annan känslig elektronisk utrustning som kan ta skada av ett strömavbrott. Batterierna laddas med dieselström när elnätet ligger nere.