Reservkraftstation sm 200

Reservkraftsstationer.

En reservkraftstation utgör en helt integrerad enhet som kan inkludera ställverk, UPS-enheter och flera sammankopplade elverk. Inom detta avancerade system kan vi smidigt integrera larm, övervakning, batterilösningar och fördelningscentraler. Vi tar på oss det fulla ansvaret och tillhandahåller omfattande lösningar som granskar varje aspekt av din verksamhet. Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta oss.

Skydda dig mot kostsamma strömavbrott

Ikon för strömavbrott hos Reservkraftsbyggarna

Vi hjälper dig före, under och efter installation

Ikon för serviceavtal hos Reservkraftsbyggarna

Regelbundna kapacitetsprov och service ger dig kontroll!

Service - reservkraft

Varje reservkraftsstation specialtillverkas efter din verksamhets behov.

  • Effekt från 8 till 2000 kVA.
  • Inbyggda och ljudisolerande (tillval).
  • Högsta tillförlitlighet och kvalitet.
  • All utrustning anpassas efter din verksamhets behov.
  • Ej flyttbar.

Har du inte råd att investera?

Kostnadsberäknaren

Vill du veta mer om detta elverk?

Kontakta oss

Är det här elverket något för dig?

Offertförfrågan

Produktblad.

Produktblad

Deutz

Produktblad

Iveco

Produktblad

Perkins 10-22 kVA

Produktblad

Perkins 30-1200 kVA

Produktblad

Volvo

Utrustning Reservkraftsstationer.

Automatisk bränslepåfyllning.

Passar för elverk som används kontinuerligt under längre perioder. Vi installerar ett helautomatiskt bränslepåfyllningssystem som automatiskt hämtar bränsle från en extern reservbränsletank när nivån i den primära tanken minskar, vilket garanterar oavbruten drift.

In- och utfasning.

Vi rustar våra reservkraftverk med en sömlös återgång till nätdrift vid avbrott. Genom användning av in- och utfasningsutrustning kan elverket testas under belastning utan avbrott.

Containrar.

Vi bygger dieselgeneratorer i både ljudisolerade och icke ljudisolerade förrådscontainrar eller ISO-containrar.

Ljudisolerade elverk.

Våra ljudisolerade elverk kan specialbeställas med en ljudnivå så låg som 55 dBA, vilket motsvarar en nivå mellan normal samtalston och kraftigt regn.

Dubbelmantlad bränsletank.

Detta innebär att bränsletanken är omgiven av en extra skyddande skalstruktur. Om det skulle uppstå ett läckage samlas bränslet upp i den yttre tanken. Dessutom ger denna design skydd åt den inre tanken vid eventuella kollisioner. I vissa situationer kan detta krävas av miljöskäl.

Omkopplare.

Denna komponent används för att överföra ström från ett reservkraftverk. Omkopplaren avbryter den vanliga nätströmförsörjningen och kopplar istället över till reservkraftens strömförsörjning. Vi tillverkar manuella omkopplare i form av tvåvägsbrytare eller helautomatiska omkopplare med tätt förseglade kontakter eller motorstyrda effektbrytare.

Helautomatiska elverk.

Med våra automatiserade lösningar startas reservkraftverket helt automatiskt dygnet runt, oavsett var i världen du befinner dig. Systemet säkerställer en konstant tillgång till strömförsörjning när det vanliga elnätet är nere.

Parallelldrift.

Vi tillverkar reservkraftverk som aktivt samverkar med andra backup-elverk eller kraftkällor för att möjliggöra parallell drift. Dessa system kan också integreras för att anslutas till det vanliga elnätet och användas när så behövs.

UPS-system.

En pålitlig batteribackup som säkerställer en stabil strömförsörjning och eliminerar störningar som blinkningar, transienter och spänningsfall som kan uppstå i elnätet. Denna lösning används för att skydda datorer och andra känsliga elektroniska enheter som kan skadas av strömavbrott. Batterierna laddas med dieselström när det vanliga elnätet inte är tillgängligt.