Stationärt elverk

Stationära reservkraftverk

Driftsäker dieselgenerator att hålla i handen om strömmen går.

Med stationära reservkraftverk (ett fast installerat reservkraftverk / dieselelverk) från Reservkraftsbyggarna är du alltid säker när strömmen går. Verken går bra att montera inomhus och utomhus, utomhus rekommenderar vi ett inbyggt och ljudisolerat elverk, alternativt elverk i container. Vi kan specialtillverka stationära verk som alltid startar hur djupt lågtrycket än blir. Bland våra kunder som valt stationära verk finns allt från mataffärer till försäkringsbolag. Berätta om din verksamhets behov, så anpassar vi elverket åt dig.

Egenskaper hos våra stationära elverk:

 • Varje elverk specialtillverkas efter dina önskemål
 • Effekt från 8 till 2000 kVA
 • Godkända miljömotorer enligt senast gällande krav
 • Driftssäkra och ljudisolerande (tillval)
 • Högsta tillförlitlighet och kvalitet
 • All utrustning anpassas efter din verksamhets behov
lampa

Skydda dig mot kostsamma strömavbrott

personlig service

Vi hjälper dig före, under och efter installation

kontroller

Regelbundna kapacitetsprov och service ger dig kontroll!

 • Automatisk bränslepåfyllning Lämplig för elverk som går i flera dygn eller veckor. Vi monterar ett helautomatiskt bränslepåfyllningssystem som hämtar bränsle från en extern förrådsbränsletank när bränslenivån sjunker i den ordinarie tanken
 • Containrar Vi bygger dieselgeneratorer i både ljudisolerade och icke ljudisolerade förrådscontainrar eller ISO-containrar.
 • Dubbelmantlad bränsletank Innebär att bränsletanken skyddas av ett extra skal. Vid eventuellt läckage samlas bränslet upp i den yttre tanken. Och vid eventuell kollision skyddas den inre tanken. I vissa fall kan detta vara ett miljökrav.
 • Fjärrstart Gör att du kan starta eller provköra ditt reservkraftverk hemifrån eller från mobilen. Fjärrstyrningen sker via kabel, nätverk eller trådlöst. Vi kan specialtillverka så att du kan se hur verket fungerar från vilken dator som helst.
 • Helautomatiska elverk Med våra helautomatiska lösningar startas reservkraftverket helt automatiskt dygnet runt, oavsett var du befinner i världen. Verket ser till att du har ständig tillgång till strömförsörjning när elnätet ligger nere.
 • In- och utfasning Vi utrustar reservkraftverken med avbrottsfri återgång till nätdrift. Med in- och utfasningsutrustningen går det att avbrottsfritt provköra elverket med belastning.
 • Ljudisolerade elverk Går att specialbeställa ända ner till 55 decibel.
 • Omkopplare Används för att kunna mata ström från ett reservkraftverk. Omkopplaren bryter upp den ordinarie nätmatningen och kopplar över den till reservkraftsmatning. Vi bygger manuella omkopplare i form av tvåvägsbrytare eller helautomatiska omkopplare med förseglade kontaktorer eller motorstyrda effektbrytare.
 • Parallelldrift Vi tillverkar reservkraftverk som kommunicerar aktivt med andra reservelverk eller strömkällor för att kunna driva flera parallellt, finns även som kan fasas in och belastas mot elnätet.
 • UPS-system En driftsäker batteribackup som eliminerar blinkningar, transienter, spänningsfall och andra störningar som kan förekomma på elnätet. Används för att strömsäkra datorer och annan känslig elektronisk utrustning som kan ta skada av ett strömavbrott. Batterierna laddas med dieselström när elnätet ligger nere.