Vad är ett reservkraftverk.

Ett reservkraftverk är en oberoende strömförsörjning som producerar el. Du kan använda det som en huvudströmkälla, eller som en backup så att du har fortsatt elförsörjning även vid ett eventuellt strömavbrott. Reservkraft behövs i flera samhällsinstitutioner – kommuner, myndigheter och privata företag kan alla ha behov av en säker strömförsörjning vid händelse av elavbrott.

 

För att få en bra lösning som säkerställer att just dina behov tillfredsställs så finns det en viktig projektprocess att utgå ifrån. Men oroa dig inte, vi hjälper dig genom hela processen, från behovsanalys och projektering till installation, drift och underhåll.

 

Öppna elverk, inbyggda elverk, stationära reservkraftsverk eller mobila elverk, vi tar fram en lösning som passar dina behov.

Se våra reservkraftverk

Exempel på ett stationärt reservkraftverk

stationärt reservkraftverk PWR Power Reservkraftsbyggarna

 

Stationära elverk är mycket lämpliga och bra att montera inomhus. Vid behov så kan vi specialtillverka stationära verk som alltid startar hur djupt lågtrycket än blir.

 

Våra dieseldrivna elverk tillverkas och monteras efter din verksamhets unika behov och önskemål.

Reservkraftverken är utrustade med miljögodkända och pålitliga dieselmotorer.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Har du råd att inte investera?

Kostnadsberäknaren