Konsulttimmar2

Vill du ha tips och idéer på möjliga eller alternativa lösningar för ditt reservkraftsprojekt? Du kan anlita oss för en oberoende och ej bindande analys av vilka behov, förutsättningar och möjligheter som finns för att strömsäkra din verksamhet.

För dig så innebär konsulttimmar att du som kund kan utnyttja vår kunskap utan att behöva anlita oss för hela projektet.