Gruvor och Gruvor

Vi bygger elverk med kända motorer och generatorer, med genomtänkta små detaljlösningar som förenklar för dig som är verksam inom mineralbranchen.

Pålitliga elverk av högsta kvalitet

Att vårt nationella elnät inte räcker ut med full tillgänglighet till varje del av vårt avlånga land vet vi. För vissa verksamheter räcker inte nätet till kapacitetsmässigt. När din verksamhet är beroende av ström från reservkraftsaggregat så är det viktigt att dessa är av extremt hög och robust kvalitet.

Vi bygger våra elverk med motorer och generatorer från de mest kända och pålitliga märkena, men för oss så räcker det inte med en känd motor och en bra generator, vi använder endast komponenter från kända märken i samtliga delar och detaljer på våra elverk.

Vi bygger även specialanpassade elverk för dig som har särskilda önskemål eller behov driftsmässigt eller utrymmesmässigt.

Relaterade elverk för IT & Datorhallar

containerbyggda elverk blå

Containerbyggda elverk

Vill du ha elverket utomhus? Containern utgör ett komplett väderskyddat säkerhetsutrymme där du kan röra dig fritt vid t.ex. service eller underhåll

inbyggt elverk

Inbyggda reservkraftsverk

Är du ute efter ett elverk som ska gå tyy, vara åtkomst- eller väderskyddat utomhus? Då är ett elverk inbyggt i ett kanopi den optimala lösningen för dig.