Lantbruk och Gårdar

Vi bygger både traktordrivna mobila elverk och dieseldrivna stationära elverk. Det ger dig tillgång till ström för att kunna sköta både egendom och livdjursbestånd.

Enkla pålitliga reservkraftsverk

Det är numera en svunnen tid då man mjölkade kor, plockade ägg eller slaktade djur för hand. Idag är nästan alla gårdar beroende av ström, inte bara för själva produktionen utan framför allt för att kunna garantera utfodring, vatten och ventilation för djurhållning. För djurhållning är det inte bara en kostnadsfråga, myndigheten ställer allt högre krav för att man skall kunna garantera djurens liv och välbefinnande.

Vi bygger allt från enkla och pålitliga reservelverk till helautomatiska anläggningar som själva känner av när strömmen går. Antingen du har stordrift eller mer hobbybetonad verksamhet så har vi den lösning du behöver, sen kan du sova gott om nätterna även om du har ansvar för en hel mängd djurliv.

Relaterade elverk för IT & Datorhallar

Stationära resrvkraftverk

Vi bygger stationära elverk både för kontinuerlig strömförsörjning och som helautomatiska reservkraftverk. Vi anpassar alla elverk efter dina behov.

Inbyggda reservkraftsverk

Är du ute efter ett elverk som ska gå tyy, vara åtkomst- eller väderskyddat utomhus? Då är ett elverk inbyggt i ett kanopi den optimala lösningen för dig.

Produktblad

Det finns inga produktblad