Vatten- och avloppsstationer.

Vi bygger våra helautomatiska reservkraftverk av komponenter som är beprövade och har absolut högsta kvalité.

 

Enkla pålitliga reservkraftsverk

 

Hela samhället och varje människa är beroende av att det finns rent vatten att tillgå.

 

Med våra pålitliga elverk så tillförsäkrar du att både vattenkvalité och vattenförsörjning fungerar till samtliga invånare. Även avloppstationer är viktiga för att inte orsaka föroreningar och ofrivilliga utsläpp.

 

Med våra elverk höjer du livskvaliteten för alla invånare i hela Kommunen.

Relaterade elverk för Vatten- och avloppstationer.

Containerbyggt elverk från Reservkraftsbyggarna PWR Power

Containerbyggda elverk

Vill du ha ett elverk utomhus? Containern utgör ett komplett väderskyddat säkerhetsutrymme där du kan röra dig fritt vid t.ex. service eller underhåll.

Containerbyggda elverk
Mobilt elverk från PWR Power Reservkraftsbyggarna som ofta används av rörliga yrkesgrupper.

Mobila elverk

Våra mobila elverk används ofta av rörliga yrkesgrupper, som asfaltsläggare, byggnadsarbetare eller ingenjörer, som i sitt arbete flyttar från plats till plats.

Mobila elverk
Inbyggt reservkraftverk PWR Power från Reservkraftsbyggarna

Inbyggda reservkraftsverk

Är du ute efter ett elverk som ska gå tyy, vara åtkomst- eller väderskyddat utomhus? Då är ett elverk inbyggt i ett kanopi den optimala lösningen för dig.

Inbyggda reservkraftsverk

Har du råd att inte investera?

Kostnadsberäknaren

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Är reservkraftverk något för dig?

Offertförfrågan