Projektprocess - Vi genererar kontroll!

Vår projektprocess för skapande av ett säkert elverk

Så snart vi får reda på att du behöver ett elverk så börjar vi skissa på hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Här följer ett typiskt arbetsmönster:

Behovsanalys

Tillsammans går vi igenom ert behov via telefon och vilken typ av last elverket skall driva. Därefter bokar vi ett platsbesök.

Platsbesök

Vi träffas på plats för att tillsammans gå igenom reservkraftsbehovet i detalj och tittar på var elverket kan stå och hur det kan installeras, om möjligt även tillsammans med en elektriker.

Framtagning av lösningsförslag

Vi sitter ner på kontoret och skissar på hur behovet skall uppfyllas på bästa sätt, vilken motor och generator som kan vara lämplig både storleksmässigt, utrustningsmässigt och installationsmässigt.

Investeringsunderlag

Vi presenterar ett lösningsförslag i en tydlig offert där både elverk och alla eventuella optioner är tydligt specificerade.

Projektgenomgång

Vi går igenom investeringsunderlaget med dig på telefon för att stämma av vad som är särskilt viktigt och om det finns andra önskemål om hur projektet skall utföras.

Beställning

När vi får klartecken från dig så designas elverket och skickas till vår konstruktör/byggare samtidigt som alla övriga produkter beställs och själva genomförandet planeras.

Projektgenomförande

När projektet ska genomföras finns vi tillgängliga för att utföra och ge support under hela processen på bästa sätt. Vi hjälper dig och stödjer alla som är inblandade i  projektet för att resultatet skall bli exakt så bra som du förväntar dig.

Idrifttagning och utbildning

När installationen är avslutad så kommer vi till dig för att på plats se till så att allting är rätt och för att provköra elverket så att vi vet att din reservkraftsanläggning presterar det som är utlovat.

Support och service

Efter det att anläggningen är provkörd och godkänd så finns vi tillgängliga för eventuell support och service när du än kan behöva det.

Ditt behov är vårt ansvar!

Du kan enkelt kontakta oss här>>