Projektprocess - Vi genererar kontroll!

Vår projektprocess för skapande av ett säkert elverk

Så snart vi får reda på att du behöver ett elverk så börjar vi skissa på hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Här följer ett typiskt arbetsmönster:

Behovsanalys

Vilken typ av elverk är optimalt för din verksamhet och ditt behov? Det är många frågor man behöver ställa sig, och många parametrar att ta hänsyn till innan man kan bestämma vilken typ av reservkraft som är lämpligast. Det kan handla om när och hur den ska starta, vilken storlek som är mest lämplig så att den inte blir för stor eller för liten, vilken utrustning som elverket ska ha och om man vill ha någon typ av larm eller kommunikation med elverket. Tillsammans går vi igenom ert behov via telefon. Vi går även igenom vilken typ av last elverket ska driva eftersom det också kan påverka dimensioneringen av elverket. Därefter bokar vi ett platsbesök för vidare behovsinventering.

Platsbesök

Vi träffas på plats för att tillsammans gå igenom reservkraftsbehovet i detalj och tittar på var elverket kan stå och hur det kan installeras, om möjligt även tillsammans med en elektriker. Det är viktigt att alla detaljer vägs in i beslutsprocessen så att vi vid platsbesöket tillsammans kan lösa alla utmaningar, och komma fram till vad som är optimalt ur en praktisk synvinkel också. Vi tittar på vilka utrymmen som kan vara lämpliga att ha elverket i, om man behöver ha extra stora bränsletankar och hur man löser installation av elverket.

Framtagning av lösningsförslag

Vi sitter ner på kontoret, gnuggar geniknölarna och skissar på hur behovet skall uppfyllas på bästa sätt. Vilken motor och generator som kan vara lämplig både storleksmässigt, utrustningsmässigt, installationsmässigt och ekonomiskt. Med vår expertis och erfarenhet, tillsammans med en väl genomförd behovsanalys kan vi förhoppningsvis komma fram till den bästa lösningen.

Investeringsunderlag

Vi presenterar ett lösningsförslag i en tydlig offert där både elverk och alla eventuella optioner är tydligt specificerade.

Projektgenomgång

Vi går igenom investeringsunderlaget med dig på telefon för att stämma av vad som är särskilt viktigt och om det finns andra önskemål om hur projektet skall utföras. Skulle det finnas behov av eventuella ändringar så fångar vi upp det i det här steget av projektprocessen. Vi säkerställer såklart att alla detaljer är enligt önskemål och verifierar detta innan vi tillsammans går vidare till nästa steg.

Beställning

När vi får klartecken från dig så designas elverket och skickas till vår konstruktör/byggare samtidigt som alla övriga produkter beställs och själva genomförandet planeras.

Projektgenomförande

När vi får klartecken från dig så designas elverket efter överenskomna specifikationer och skickas till vår konstruktör/byggare. Samtidigt beställs alla övriga produkter som till exempel avgassystem, luftkanaler med spjäll och galler, bränsletankar med mera, och själva genomförandet planeras. När projektet ska genomföras finns vi tillgängliga för att utföra och ge support under hela processen på bästa sätt. Vi hjälper dig och stödjer alla som är inblandade i  projektet för att resultatet ska  bli exakt så bra som du förväntar dig. Vi jobbar med kompetenta installatörer från vårt stora nätverk, eller om du som kund har egna önskemål om vem som ska utföra installationen av elkraftverket.

Idrifttagning och utbildning

När installationen är avslutad så kommer vi till dig för att på plats se till så att allting är rätt. Vi provkör och testar elverket så att vi vet att din reservkraftsanläggning presterar det som är utlovat. Ditt behov av elförsörjning är vårt ansvar och vi eftersträvar alltid nöjda kunder.

Support och service

Efter det att anläggningen är provkörd och godkänd så finns vi tillgängliga för eventuell support och service när du än kan behöva det.

Ditt behov är vårt ansvar!

Du kan enkelt kontakta oss här>>